Tag: จอร์เจีย

ท่องเที่ยวจอร์เจีย อนุสาวรียร์ูปป้ันอาลีและนีโน่

อนุสาวรียร์ูปป้ันอาลีและนีโน่ (Ali and Nino Monument) ตั้งอยู่ที่เมือง Batumi ของประเทศจอร์เจีย ทำด้วยเหล็ก เคลื่อนไหวได้ ความสูงประมาณ 8 เมตร ผลงานศิลปินชาวจอร์เจีย Tamara Kvesitadze ที่บอกเล่าเรื่องราวความรักและความเศร้าของ “อาลี” หนุ่มมุสลิม กับเจ้าหญิง”นิโน” แห่งจอร์เจีย หลังจากถูกกองทัพโซเวียตรุกราน จากวรรณกรรมของนักเขียนชาวอาเซอร์ไบจาน นอกจากนี้ยังมีความพิเศษคือรูปปั้นนี้ จะขยับเข้าหากันในเวลา 19.00 น.ของทุกวัน

ท่องเที่ยวจอร์เจีย เมืองทบิลิซี (Tbilisi)

เมืองทบิลิซี (Tbilisi) เมืองหลวงที่งดงามของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ Mtkvari กรุงทบิลีซี มีเนื้อที่ 372 ตารางกิโลเมตร เป็นศูนย์กลางการปกครองและย่านเศรษฐกิจของประเทศจอร์เจีย สร้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 5 มีเสน่ห์ด้วยอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ ซึ่งผสมผสานทั้งสถาปัตยกรรมของยุคกลาง, สถาปัตยกรรมฟื้นฟูคลาสสิก, สถาปัตยกรรมโบซาร์, สถาปัตยกรรมสตาลิน และสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์น รายล้อมไปด้วยภูเขาสูงใหญ่และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  

ท่องเที่ยวจอร์เจีย อนุสาวรีย์พระแม่แห่งจอร์เจีย(Mother of Georgia)

อนุสาวรีย์พระแม่แห่งจอร์เจีย (Mother of Georgia) ตั้งอยู่ที่ยอดเนินเขาSololaki กรุงทลิบิซี ประเทศจอร์เจีย เป็นอนุสาวรีย์ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง รูปปั้นนี้ออกแบบโดยประติมากรชาวจอร์เจีย สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1958 เนื่องในโอกาสที่เมืองนี้ครบรอบ 1,500 ปี มีความสูง20เมตร ทำด้วยอลูมิเนียม ลักษณะของรูปปั้นเป็นสตรีในชุดพื้นเมือง มือขวาถือดาบ มือซ้ายถือแก้วไวน์ โดยที่แก้วไวน์หมายถึงผู้มาเยือนที่เป็นมิตร ชาวจอร์เจียก็พร้อมที่จะผูกมิตรด้วยเครื่องดื่มที่เก่าแก่ของประเทศอย่างไวน์ชั้นดี แต่ถ้าหากมาเยือนหมายที่จะเป็นศัตรู ดาบในมือก็พร้อมที่จะปกป้องไม่ให้ใครมารุกราน

ท่องเที่ยวจอร์เจีย ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress)

ป้อมอันนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการนี้ มีกำแพงล้อมรอบ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ Aragvi หนึ่งในแม่น้ำสายสำคัญของประเทศจอร์เจีย สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 16 ที่นี่สร้างโดย Duke of Aragvi เพื่อเป็นป้อมปราการไว้หลบภัยในสงคราม ป้อมอันนานูรีนั้นประกอบขึ้นด้วยสองหอคอย หอคอยที่สูงกว่ามีชื่อว่า เชอโปวารี (Sheupovari) สร้างเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมและยังคงอยู่ในสภาพเกือบสมบูรณ์แบบ ส่วนหอคอยที่เตี้ยกว่านั้นเป็นหอคอยกลมที่อยู่เป็นซากปรักหักพัง แทบไม่เหลือเค้าเดิมในอดีตอันรุ่งเรือง ข้างหลังกำแพงอิฐสูงตระหง่านคือสถาปัตยกรรมโบราณหลากหลายรูปแบบที่ไม่ควรพลาด

ท่องเที่ยวจอร์เจีย Vardzia อารามถ้ำ

Vardzia อารามถ้ำ สร้างในช่วงครึ่งหลังคริสตวรรษที่12 ส่วนตัวถ้ำในยุคโซเวียต อยู่ริมหน้าผาของภูเขา Erusheti ใกล้กับแม่น้ำ Kura ในเมือง Aspindza เขตซัมซเค-จาวาเคตี (Samtskhe-Javakheti) จอร์เจีย ความน่าอัศจรรย์ของที่นี่จะคล้าย ๆ กับ Uplistsikhe ก็คือ มีการขุดเจาะภูเขาให้สามารถอยู่อาศัยด้านในได้ มีทั้งหมด 19 ชั้น แบ่งเป็นห้องเล็กห้องน้อยมากกว่า 400 ห้อง มีการค้นพบว่า มีการตั้งถิ่นฐานของผู้คนตั้งแต่ยุคสำริด บางยุคใช้เป็นที่หลบภัยจากศัตรูผู้รุกราน

ท่องเที่ยวจอร์เจีย เมืองถ้ำอุพลิสชิเค่ (Uplistsikhe)

เมืองถ้ำอุพลิสชิเค เป็นเมืองที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย ก่อตั้งประมาณ 1000 ปีก่อนคริสตศักราช เมืองถ้ำอุพลิสชิเค ครอบคลุมพื้นที่กว่า 40,000 ตารางเมตร แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนล่าง ส่วนกลาง และส่วนบน ส่วนกลางเป็นหินตัดทำเป็นห้อง ไม่ได้มีการแกะสลักตกแต่งใดๆ เป็นแค่โครงสร้างหินใหญ่ๆเท่านั้น ส่วนด้านบนเป็นมหาวิหารของศาสนาคริสต์ เมืองนี้มีการผสมผสานศิลปะการตัดหินที่โดดเด่นของพื้นที่ คล้ายกับเมืองคัปปาโดเกียในตุรกีและเมืองทางเหนือของอิหร่าน

ท่องเที่ยวจอร์เจีย เทือกเขาคอเคซัส (Caucasus Mountains)

เทือกเขาคอเคซัส (Caucasus Mountains) ประเทศจอร์เจีย เทือกเขาสูงในยุโรป เป็นเทือกเขาขนาดใหญ่ ทำหน้าที่แบ่งพรมแดนระหว่างทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย ทำให้เกิดกลุ่มประเทศที่อยู่ในสองทวีปขึ้น ซึ่งบนเทือกเขาคอเคซัสในฝั่งประเทศจอร์เจีย ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทำให้เกิดกลุ่มประเทศที่อยู่ในสองทวีปขึ้น คือ รัสเซีย จอร์เจีย อาร์เมเนีย และอาเซอร์ไบจาน โดยมียอดเขาสูงสุดคือ ยอดเขาเอลบรุส (Mount Elbrus) ซึ่งสูง 5,642 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

ท่องเที่ยวจอร์เจีย โบสถ์เกอลาติ (Gelati Monastery)

โบสถ์เกอลาติ นับว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของยุคทองของเศรษฐกิจและการเมือง ในจอร์เจียช่วงยุคกลางระหว่างศตวรรษที่ 11 และ 13 ตัวโบสถ์โดดเด่นด้วยด้านหน้าของตัวอาคารที่ใช้อิฐบล็อกขนาดใหญ่ ช่องประตูและหน้าต่างโค้งได้สัดส่วนสวยงาม โบสถ์เกอลาติ เป็นหนึ่งในโบสถ์ยุคออร์โธด็อกซ์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางของวิทยาศาสตร์และการศึกษา อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในจอร์เจียโบราณ ภายในโบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนังบอกเล่าเรื่องราวของพระเยซูและนักบุญต่างๆ ของศาสนาคริสต์ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1106 ทางตะวันตกของประเทศจอร์เจีย

ท่องเที่ยวจอร์เจีย โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church)

โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) โบสถ์เก่าแก่อายุกว่า 600 กว่าปีที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในโบสถ์ที่สวยงามที่สุดในโลก ศาสนสถานบนเขาสูงที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวสะอาดและความเงียบสงบ ตั้งอยู่บนเขาคัสเบกี (Kazbegi) ที่ความสูงกว่า 2170 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นภูเขาที่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศจอร์เจีย (Georgia) มองลงไปจะเห็นเมืองเล็กๆ ชื่อคัสเบกี (Kazbegi) นอกเหนือจากความสำคัญในฐานะศาสนสถานแล้ว โบสถ์เกอร์เกตี้ยังทำหน้าที่เป็นสถานที่หลบภัยอีกด้วย ตลอดประวัติศาสตร์อันยาวของจอร์เจียที่เต็มไปด้วยการถูกรุกราน โบสถ์แห่งนี้จะกลายเป็นที่ซ่อนสมบัติล้ำค่าและวัตถุที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย ที่ตั้งของเกอร์เกตีทำให้การที่ศัตรูจะบุกขึ้นไปถึงตัวโบสถ์นั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลย

จอร์เจีย ประเทศน่าเที่ยวไปครั้งเดียวยังต้องหลงรัก

จอร์เจียคือหนึ่งในประเทศน่าเที่ยวอีกประเทศหนึ่งของโลก ตั้งอยู่บนจุดตัดระหว่างทวีปยุโรปและเอเชีย ทางทิศตะวันออกของทะเลดำในเทือกเขาคอเคซัสตอนใต้ มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 2,500 ปี ซึ่งภาษาจอร์เจียก็เป็นหนึ่งในภาษาเก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังมีการใช้กันอยู่ในปัจจุบันอีกด้วย นอกจากภูมิประเทศที่สวยงามและภาษาที่เก่าแก่แล้ว จอร์เจียยังมีวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่สวยงามอันเปี่ยมเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ แม้จะตั้งอยู่ในทวีปเอเชียแต่สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมภายในประเทศกลับเหมือนทางฝั่งยุโรปแบบแยกไม่ออกเลยทีเดียว ใครอยากไปสัมผัสบรรยากาศยุโรปแบบไม่ต้องขอวีซ่าก็เตรียมจดชื่อประเทศจอร์เจียไว้ในทริปต่อไปได้เลย เพราะที่นี่อยู่ในลิสต์ของประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า โดยคนไทยสามารถไปท่องเที่ยวที่จอร์เจียและอยู่ภายในประเทศได้ถึง 90 วันเชียวนะ