ท่องเที่ยว เมืองเก่า Korcula

68 ครั้ง

Korcula Town เมืองเก่าที่ลงตัวในทุกส่วน ประเทศโครเอเชีย เกาะเล็กๆ ที่มีผู้อยู่อาศัยราวๆ 3,000 คน บริเวณโดยรอบล้อมด้วยกำแพงที่ช่วยต้านลมแรงจากทะเล และช่วยควบคุมให้อากาศโดยรอบหมุนเวียนได้ดี เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ซึ่งในอดีตถูกใช้เป็นป้อมปราการขนาดใหญ่ ด้วยความเก่าแก่ คลาสสิคที่ลงตัว มีบรรยากาศของทะเลสวยๆ จึงเหมาะแก่การพักผ่อน