ท่องเที่ยวโครเอเชีย เมืองฮวาร์ (Hvar Town)

78 ครั้ง

เมืองฮวาร์ (Hvar Town) เป็นเกาะขนาดใหญ่ค่อนลงมาทางตอนใต้ของประเทศโครเอเชีย ตั้งอยู่ในทะเลเอเดรียติก นอกชายฝั่งดัลเมเชีย เป็นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์ บริเวณลาดเขามีป่าต้นสน ไร่องุ่น สวนมะกอก ทุ่งลาเวนเดอร์ เป็นหนึ่งในสิบหมู่เกาะที่สวยที่สุดในโลก เป็นเมืองที่ถูกค้นพบในช่วงศตวรรษที่ 16 – 17 มีทั้งธรรมชาติ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และบ้านเมืองมีเสน่ห์ตามแบบฉบับกรีก ภูมิอากาศเย็นไม่รุนแรงในฤดูหนาว และอุ่นในฤดูร้อน มีแสงแดดหลายชั่วโมง เกาะมีประชากร 11,103 คน เป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโครเอเชีย