ท่องเที่ยวโครเอเชีย เขตเมืองเก่าดูบรอฟนิค (Dubrovnik Old Town)

71 ครั้ง

เขตเมืองเก่าดูบรอฟนิค (Dubrovnik Old Town) เมืองเก่าริมทะเลที่มีเสน่ห์และสวยงามอลังการ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศโครเอเชีย โอบล้อมด้วยทะเลอาเดรียติก สีฟ้าใสราวกระจก ภูมิประเทศที่นี่เป็นแบบเมดิเตอร์เรเนียนมีอากาศร้อนแห้งแล้ง เป็นเมืองเก่าที่มีความสวยงามเป็นระเบียบ ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเมืองเก่าที่สวยที่สุดในยุโรป สมญานาม “ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก” องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1979 เป็นเมืองที่ถูกใช้ถ่ายทำเป็นฉากหลักภาพยนตร์เรื่อง Game of thrones อันโด่งดัง ฉากเมืองหลวงแห่ง 7 อาณาจักร “King’s Landing” ที่หลายคนต่างติดใจว่า เป็นเมืองที่ทั้งสวย ทั้งขลัง ฉากหลังคาสีส้ม ตัดกับสีน้ำทะเลน้ำเงินสดช่างสะดุดตาใครหลายๆ คน จนต้องหาหนทางไปเยือนสักครั้งในชีวิต