ท่องเที่ยวโครเอเชีย สนามกีฬากลางแจ้ง pula arena

91 ครั้ง

สนามกีฬากลางแจ้ง pula arena สนามกีฬากลางแจ้งสมัยโบราณของชาวโรมัน ประเทศโครเอเชีย  สนามต่อสู้แบบโรมัน ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองเก่าริมทะเลเอเดรียติก เป็นอัฒจันทร์โรมันที่เหลือเพียงแห่งเดียวที่มีหอคอยสี่ด้าน คำว่า Arena คือ Athena ในภาษาละติน มีความหมายว่า ทราย เพราะว่าเขาใช้ทรายในการปูพื้น ในสมัยที่โรมันรุ่งเรืองนั้น มีการสร้าง Arena แบบนี้ ถึงประมาณ 200 แห่ง ปัจจุบันหลงเหลืออยู่แค่ 6-7 แห่ง ที่ยังคงสภาพดีเหมือนเช่นอดีต ที่หนึ่งคือโคลอสเซียม ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี