ท่องเที่ยวจอร์เจีย เมืองทบิลิซี (Tbilisi)

70 ครั้ง

เมืองทบิลิซี (Tbilisi) เมืองหลวงที่งดงามของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ Mtkvari กรุงทบิลีซี มีเนื้อที่ 372 ตารางกิโลเมตร เป็นศูนย์กลางการปกครองและย่านเศรษฐกิจของประเทศจอร์เจีย สร้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 5 มีเสน่ห์ด้วยอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ ซึ่งผสมผสานทั้งสถาปัตยกรรมของยุคกลาง, สถาปัตยกรรมฟื้นฟูคลาสสิก, สถาปัตยกรรมโบซาร์, สถาปัตยกรรมสตาลิน และสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์น รายล้อมไปด้วยภูเขาสูงใหญ่และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์