ท่องเที่ยวจอร์เจีย วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี

66 ครั้ง

วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral) หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า มหาวิหารซาเมบา (Sameba) ตั้งอยู่ในเมืองทบิลิซี เป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาของคริสตจักรออร์โธดอก สร้างขึ้นระหว่างปี 1995 และปี 2004 เป็นวิหารที่สูงที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถ์ออร์โธดอกในโลก หนึ่งในอาคารทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก