ท่องเที่ยวจอร์เจีย ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress)

70 ครั้ง

ป้อมอันนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการนี้ มีกำแพงล้อมรอบ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ Aragvi หนึ่งในแม่น้ำสายสำคัญของประเทศจอร์เจีย สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 16 ที่นี่สร้างโดย Duke of Aragvi เพื่อเป็นป้อมปราการไว้หลบภัยในสงคราม ป้อมอันนานูรีนั้นประกอบขึ้นด้วยสองหอคอย หอคอยที่สูงกว่ามีชื่อว่า เชอโปวารี (Sheupovari) สร้างเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมและยังคงอยู่ในสภาพเกือบสมบูรณ์แบบ ส่วนหอคอยที่เตี้ยกว่านั้นเป็นหอคอยกลมที่อยู่เป็นซากปรักหักพัง แทบไม่เหลือเค้าเดิมในอดีตอันรุ่งเรือง ข้างหลังกำแพงอิฐสูงตระหง่านคือสถาปัตยกรรมโบราณหลากหลายรูปแบบที่ไม่ควรพลาด